Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Πολλά από τα προβλήματα της στειρότητας/υπογονιμότητας μπορούν να επιλυθούν με τις δυνατότητες της σύγχρονης χειρουργικής (ενδοσκοπική χειρουργική), η οποία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επεμβατικών λύσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την μέχρι πρότινος γνωστή ανοιχτή χειρουργική.

Η ενδοσκοπική χειρουργική σε πεπειραμένα χέρια και με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό (χρήση λεπτών τηλεσκοπίων) αποτελεί επαναστατική μέθοδο και υπερτερεί έναντι της κλασικής ανοιχτής χειρουργικής λόγω του ότι:
Αποφεύγονται οι μετεγχειρητικές συμφύσεις
Μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας (1 ημέρα)
Υπάρχει μικρή απώλεια αίματος (απουσία μεγάλου εγχειρητικού τραύματος)
Υπάρχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις εφαρμόζονται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς και περιλαμβάνουν την Υστεροσκόπηση και τη Λαπαροσκόπηση.

Με την Υστεροσκόπηση ελέγχεται η εσωτερική κοιλότητα της μήτρας, δηλ. το ενδομήτριο, (διαγνωστική υστεροσκόπηση).
Η επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια ενός λεπτού τηλεσκοπίου (υστεροσκόπιο) που εισάγεται μέσω του κόλπου και του τραχήλου στην ενδομητρική κοιλότητα.
Στη συνέχεια, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να γίνει αφαίρεση ινομυωμάτων και πολυπόδων του ενδομητρίου, λύση ενδομητρίων συμφύσεων και να διορθωθούν συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας (χειρουργική υστεροσκόπηση).

Η Λαπαροσκόπηση στοχεύει στον έλεγχο του κοιλιακού χώρου (περιτοναϊκής κοιλότητας) και ειδικότερα στην πληρέστερη αξιολόγηση των έσω γεννητικών οργάνων δηλ. της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών (διαγνωστική λαπαροσκόπηση).
Η επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια λεπτού τηλεσκοπίου (λαπαροσκόπιο) το οποίο εισάγεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα από μία μικρή τομή 1 εκ. κάτω από τον ομφαλό υπό γενική αναισθησία.
Με την τεχνική αυτή έχουμε απευθείας οπτική εικόνα των έσω γεννητικών οργάνων, γίνεται λεπτομερής επισκόπηση και διάγνωση των παθολογικών αιτίων και συγχρόνως με την ίδια επέμβαση θεραπεία αυτών (χειρουργική λαπαροσκόπηση).
Με την χειρουργική λαπαροσκόπηση π.χ. αφαιρούνται ινομυώματα μήτρας, κύστεις ωοθηκών, γίνεται λύση συμφύσεων διάνοιξη ή και αφαίρεση υδροσάλπιγγας, καυτηριασμός ενδομητρίωσης με laser ή διαθερμία.

Η λαπαροσκόπηση συνδυάζεται πολλές φορές με την υστεροσκόπηση όπως σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη υποψία παθολογικών καταστάσεων εντός της μήτρας ή του τραχήλου, σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη δυσκολία κατά την σπερματέγχυση ή την εμβρυομεταφορά και σε επανηλειμμένες αποτυχίες της εξωσωματικής γονιμοποίησης.