Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

H εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) είναι η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια γονιμοποιούνται από τα σπερματοζωάρια έξω από τη μήτρα, in vitro. Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση είναι μια σημαντική θεραπεία υπογονιμότητας όταν άλλες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν αποτύχει.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τον ορμονικό έλεγχο της διαδικασίας της ωορρηξίας και τη λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες της γυναίκας προκειμένου να γονιμοποιηθούν από το σπέρμα μέσα σε υγρό μέσο. Το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγώτης) μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα, με σκοπό να δημιουργήσει μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη.
Το πρώτο μωρό in vitro, ήταν η Louise Brown και γεννήθηκε το 1978. Με την πάροδο των ετών & την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι διαδικασίες για την επίτευξη της εγκυμοσύνης μέσω ΙVF έχουν γίνει πιο απλές, πιο ασφαλείς και πιο επιτυχημένες.
Όταν ένα ζεύγος ενταχθεί σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης θα πρέπει αρχικά να υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις και κατόπιν να δοθεί ειδική ορμονική θεραπεία η οποία σκοπό έχει την διέγερση των ωοθηκών και την παραγωγή πολλαπλών ωαρίων.

Τα βασικά στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:
Προκαταρκτικός έλεγχος
Πρόκληση και παρακολούθηση ωοθηκικής διέγερσης
Λήψη ωαρίων
Λήψη σπέρματος
Γονιμοποίηση (Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση ή Μικρογονιμοποίηση-ICSI)
Καλλιέργεια εμβρύων
Εμβρυομεταφορά
Κατάψυξη εμβρύων

Διέγερση ωοθηκών
Ο κύκλος θεραπείας ξεκινά συνήθως την τρίτη ή την 21η – 22η ημέρα της εμμήνου ρύσεως και περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων γονιμότητας για τη διέγερση και ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων στις ωοθήκες. Στην πλειονότητα των ασθενών χορηγούνται ενέσιμες γοναδοτροπίνες (συνήθως ανάλογα της ορμόνης FSH) και οι ασθενείς βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση. Η παρακολούθηση αυτή συνίσταται σε ελέγχους του επιπέδου οιστραδιόλης και μέσω γυναικολογικών υπερηχογραφημάτων, η ανάπτυξη των ωοθυλακίων. Τυπικά οι ενέσεις γίνονται για διάστημα περίπου 10 ημερών. Η αυθόρμητη ωορρηξία κατά τη διάρκεια του κύκλου συνήθως εμποδίζεται από τη χρήση των GnRH αγωνιστών ή ανταγωνιστών GnRH, η οποία εμποδίζει τη φυσική αύξηση της Λουτεϊνικής ορμόνης (LH).

Λήψη των ωαρίων από την ωοθήκη
Όταν η ωρίμανση των ωοθυλακίων κρίνεται επαρκής, παρέχεται η χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG). Η εν λόγω «πράκτορας», ενεργεί ως ανάλογη της Λουτεϊνικής ορμόνης και θα μπορούσε να προκαλέσει ωορρηξία σε περίπου 42 ώρες μετά την ένεση, αλλά πρώτα πραγματοποιείται η διαδικασία λήψης των ωαρίων από την ωοθήκη.
Τα ωάρια ανακτώνται από την ασθενή χρησιμοποιώντας μια τεχνική που βασίζεται στην κατεύθυνση μιας βελόνας μέσω υπερήχων προκειμένου να διατηρήσει το κολπικό τοίχωμα και να  φθάσει στις ωοθήκες. Μέσω αυτής της βελόνας μπορεί να γίνει αναρρόφηση των ωοθυλακίων ενώ το υγρό του ωοθυλακίου αποδίδεται στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης, για τον εντοπισμό των ωαρίων. Συνήθως ανακτώνται από πέντε έως και δεκαπέντε ωάρια. Η διαδικασία λήψης διαρκεί περίπου 20 λεπτά και γίνεται υπό συνειδητή νάρκωση ή γενική αναισθησία.

Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση
Στις περιπτώσεις που μετά την προετοιμασία του σπέρματος οι παράμετροί του (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία) βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα, ο εμβρυολόγος, μερικές ώρες μετά την ωοληψία, τοποθετεί συγκεκριμένο αριθμό ενεργοποιημένων σπερματοζωαρίων σε κάθε τριβλίο καλλιέργειας που περιέχει τα ωάρια, μέσα στο ειδικό θρεπτικό καλλιεργητικό υλικό.
Στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση δεν πραγματοποιείται άλλη παρέμβαση. Τα σπερματοζωάρια έρχονται σε επαφή με το ωάριο μόνα τους και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί.

Μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)
Στις περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων στο σπέρμα (ολιγοσπερμία, ασθενοσπερμία, τερατοσπερμία, αζωοσπερμία) ή σε περιπτώσεις προηγούμενης μη γονιμοποίησης ή φτωχής γονιμοποίησης των ωαρίων με την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση εφαρμόζεται η λεγόμενη μικρογονιμοποίηση (ICSI = Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Κατά τη μικρογονιμοποίηση ο εμβρυολόγος με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού τοποθετεί το σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο για να γίνει η γονιμοποίηση. Χρειάζεται μόνο ένα κινητό σπερματοζωάριο ανά ώριμο ωάριο.

Η εμβρυομεταφορά
Τα έμβρυα αξιολογούνται από την εμβρυολόγο με βάση τον αριθμό των κυττάρων, την ομαλότητα της ανάπτυξης και το βαθμό κατακερματισμού. Ο αριθμός που πρόκειται να μεταφερθεί εξαρτάται από τον αριθμό που διατίθενται, την ηλικία της γυναίκας καθώς άλλων παραγόντων της υγείας και βάση της διάγνωσης. Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το μέγιστο των εμβρύων που μεταφέρονται είναι δύο με εξαίρεση κάποιες ασυνήθιστες συνθήκες.
Τα έμβρυα που κρίνονται ότι είναι τα «καλύτερα» μεταφέρονται στη μήτρα της ασθενούς με ένα λεπτό, πλαστικό καθετήρα, ο οποίος περνά μέσα από το κόλπο και τον τράχηλο. Δύο μέχρι τέσσερα έμβρυα μπορούν να μεταφερθούν στη μήτρα προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες της εμφύτευσης και βέβαια της κύησης.