Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ανώμαλων γενετικά εμβρύων, σε πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, πριν γίνει η εμβρυομεταφορά.

Υπάρχουν δύο τύποι προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου:
Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD) που εφαρμόζεται για τη διάγνωση συγκεκριμένων γονιδιακών ανωμαλιών. Χρησιμοποιείται όταν ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι έχουν μια γνωστή ειδική γενετική διαταραχή , ή όταν και οι δύο σύντροφοι φέρουν το ίδιο γενετικό χαρακτηριστικό και θέλουμε να επιλέξουμε να εμφυτεύσουμε έμβρυα που είναι απαλλαγμένα από τη γονιδιακή νόσο.

Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (PGS) που εφαρμόζεται για τον έλεγχο των εμβρύων για ανευπλοειδία - μια κατάσταση όπου το κύτταρο περιέχει ένα μη φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων.

Η διαδικασία γίνεται στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης και περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός κυττάρου (βλαστομερίδιο) την 3η ημέρα καλλιέργειας του εμβρύου, ή την αφαίρεση περισσοτέρων κυττάρων την 5η ημέρα καλλιέργειας (βλαστοκύστη). Τα κύτταρα που λαμβάνονται έχουν το ίδιο γενετικό υλικό με το έμβρυο από το οποίο προήλθαν και είναι αυτά στα οποία θα γίνει η διάγνωση για το εκάστοτε πρόβλημα. Μόνο υγιή έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα, με βάση την ανάλυση αυτή.

Οι κυριότερες ενδείξεις για την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών είναι:
Σοβαρός κίνδυνος χρωμοσωμικών ανωμαλιών ή γενετικών ασθενειών στα παιδιά λόγω γονέων με επιβαρυμένο γενετικό ιστορικό
Επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής
Επαναλαμβανόμενες αποβολές
Γενετικές ανωμαλίες που συνδέονται με το φύλο του παιδιού
Πρόωρη γέννηση ή αποβολή εμβρύου με χρωμοσωμικές ανωμαλίες στο παρελθόν