Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Σε πολλά ζευγάρια και ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια, η προσπάθεια της εξωσωματικής έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών εμβρύων. Έτσι σε αρκετές περιπτώσεις μετά την εμβρυομεταφορά υπάρχει πλεονάζων αριθμός εμβρύων καλής ποιότητας που μπορούν να κρυοσυντηρηθούν, ώστε να γίνει εμβρυομεταφορά σε άλλο κύκλο αργότερα. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις η ποιότητα του ενδομητρίου ή η σοβαρής μορφής υπερδιέγερση των ωοθηκών δεν επιτρέπουν την εμβρυομεταφορά, οπότε και είναι απαραίτητη η κρυοσυντήρηση των εμβρύων.

Το ζευγάρι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα για μια μελλοντική κύηση, χωρίς να απαιτείται εκ νέου φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών και ωοληψία, παρά μόνο προετοιμασία του ενδομητρίου και εμβρυομεταφορά.

Παγκοσμίως, η κρυοσυντήρηση ανθρώπινων εμβρύων έχει αποδειχθεί ότι είναι μια επιτυχημένη διαδικασία και δεν υπάρχουν αναφορές αύξησης συγγενών ανωμαλιών από εγκυμοσύνες που επετεύχθησαν μέσω αυτής της διαδικασίας.