Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF-in vitro fertilization) αποτελεί σήμερα την απόλυτη επιλογή σε όλες τις περιπτώσεις υπογονιμότητας, στις οποίες άλλες απλούστερες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν έδωσαν λύση (γυναίκες με κλειστές ή κατεστραμμένες σάλπιγγες).

Επιπλέον, σε προβλήματα ανδρικής υπογονιμότητας, η εξωσωματική γονιμοποίηση με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης «ICSI» (IntraCytoplasmic Sperm Injection) σε συνδυασμό με τις μεθόδους βιοψίας όρχεων TESE – FNA (Testicular Sperm Extraction - Fine Needle Aspiration) αποτελούν τη μόνη επιλογή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.