Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Όταν η καλλιέργεια των εμβρύων παραταθεί ως την πέμπτη/έκτη ημέρα μετά την ωοληψία, τα έμβρυα έχουν πάρει τη μορφή της βλαστοκύστης. Το στάδιο αυτό είναι το τελευταίο εξελικτικό στάδιο του προεμφυτευμένου εμβρύου, πριν την εμφύτευση του στο ενδομήτριο και τη δημιουργία της κύησης. Ο σχηματισμός βλαστοκύστης είναι ένδειξη υψηλής δυναμικής ενός εμβρύου και προϋποθέτει έμπειρους εμβρυολόγους και ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας. Τα έμβρυα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτό το στάδιο, ή σε οποιοδήποτε σημείο πριν από το στάδιο της βλαστοκύστης.

Τα πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς βλαστοκύστεων, σε σύγκριση με εμβρυομεταφορά δεύτερης ή τρίτης ημέρας καλλιέργειας είναι:
Καλύτερη επιλογή εμβρύων
Υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, λόγω της επιλογής εμβρύων που έχουν ολοκληρώσει την προεμφυτευτική ανάπτυξη
Μικρές πιθανότητες πολύδυμης κύησης, καθώς μπορεί να μεταφερθεί μικρότερος αριθμός εμβρύων

Η τελική απόφαση για το αν θα γίνει εμβρυομεταφορά  βλαστοκύστεων παίρνεται την 3η ημέρα, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα του εμβρύων, την ωριμότητα του ενδομητρίου και το ιστορικό του ζευγαριού.