Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Η εξωσωματική μπορεί να γίνει και χωρίς φάρμακα, σε φυσικό κύκλο. Με αυτή την μέθοδο γίνεται η λήψη ενός ή δυο ωαρίων χωρίς να προηγηθεί ορμονική διέγερση των ωοθηκών. Ενδείκνυται σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε ισχυρή ορμονική διέγερση δίχως να παράγουν περισσότερα από 1-2 ωάρια ή σε γυναίκες που έχουν υψηλή ευαισθησία στις ορμόνες με υπαρκτό κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών, που θεωρείται μια από τις επιπλοκές της θεραπείας. Επίσης η εξωσωματική σε φυσικό κύκλο έχει ένδειξη σε γυναίκες που δεν επιθυμούν την λήψη φαρμάκων καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αντένδειξη στην χορήγηση ορμονών.

Η εξωσωματική σε φυσικό κύκλο έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως:
Μειωμένο κόστος
Αποφυγή φαρμάκων διέγερσης
Απλή μέθοδος

Μελέτες έχουν δείξει ότι το ενδομήτριο σε φυσικό κύκλο είναι καλύτερης ποιότητας και πιο «δεκτικό» σε σύγκριση με την κλασική εξωσωματική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ορμόνες βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα χωρίς να έχουν επηρεαστεί απ’ τα φάρμακα της διέγερσης. Το ωάριο που παράγεται, θεωρητικά, είναι καλύτερης ποιότητας λόγω φυσικής επιλογής.

Η εξωσωματική σε φυσικό κύκλο κρύβει και πολλές τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση του κύκλου λόγω:
Πρώιμης ωοθυλακιορρηξίας
Κυστικό ωοθυλάκιο (δεν ανευρίσκεται ωάριο μετά την ωοληψία)
Ανώριμο ή κακής ποιότητας ωάριο το οποίο δεν έχει την δυνατότητα γονιμοποίησης

Σε γυναίκες που έχουν την κατάλληλη ένδειξη ο συνδυασμός επικρατούν ωοθυλακίου με την καλύτερη ποιότητα ενδομήτριου οδηγούν σε υψηλά ποσοστά εμφύτευσης.
Σε φυσικό κύκλο ο συνδυασμός επικρατούν ωοθυλακίου με τη καλύτερη ποιότητα ενδομήτριου οδηγούν σε υψηλά ποσοστά εμφύτευσης των εμβρύων.